Het runnen van een onderneming in de watersport brengt altijd een risico met zich mee. Als eigenaar van een watersportcentrum kun je ervoor kiezen om je klanten een verklaring van afstand (aansprakelijkheidsformulier) te laten ondertekenen. Na ondertekening heb je daar baat bij in het geval een van de deelnemers gewond raakt.

Zorg ervoor dat een deskundige je verklaring van afstand opstelt

Een verklaring van afstand is behoorlijk complex en kan per land verschillen. Daarom wordt een verklaring van afstand gewoonlijk door een jurist opgesteld. We gaan hier niet bespreken wat er in deze verklaring moet staan, maar we laten wel enkele aspecten zien wanneer je op zoek gaat naar een jurist:

  • Zoek iemand in je eigen netwerk
  • Gebruik een online hulpmiddel om je afstandsverklaring op te stellen (zoals Rocketlawyer)
  • Werk samen met Carel Erasmus, de eigenaar van advocatenvanoranje – zij hebben speciaal voor watersportcentra een standaard verklaring van afstand opgesteld die alleen nog op je bedrijf hoeft te worden afgestemd

Laat je klanten de verklaring van afstand ondertekenen

Je kunt je klanten de afstandsverklaring op papier laten ondertekenen of je kunt hen digitaal laten ondertekenen. Binnen de managementsoftware van Viking is het mogelijk om afstandsverklaringen in te stellen en je klanten deze te laten ondertekenen.

De voordelen van digitaal ondertekenen:

  • Het bijhouden van ondertekening door alle klanten van de verklaring is eenvoudig
  • In geval van aansprakelijkheid is het gemakkelijk om de juiste verklaring te vinden
  • Het opbouwen van vertrouwen bij je klanten
  • Wanneer de voorwaarden wijzigen, kun je alle huidige verklaringen van afstand ongedaan maken en iedereen opnieuw laten tekenen met één druk op de knop
  • Je kunt automatisch een vervaldatum instellen per verklaring en het systeem houdt bij wanneer klanten opnieuw moeten tekenen

Een afstandsverklaring instellen op je Viking-account

Ga naar ‘Instellingen > Verklaringen van afstand’ en klik op ‘+ Verklaring van afstand toevoegen’. Kies een titel en voeg de tekst met styling toe in het tekstvak. Nu kun je één of meerdere selectievakjes toevoegen waarop klanten moeten klikken om de verklaring van afstand te accepteren. Sla alles op en je bent klaar!

If you only have 1 default waiver, go to ‘Settings .> Booking’ and find the dropdown ‘Default Waiver’. Make sure that your waiver is selected here, this way it will be added to all your products. It is possible to make different waivers for different products, in this case you have to set the waiver in the product settings (Settings > Products > select product).

Hulp nodig?

Hopelijk helpt dit artikel om te beslissen of je al dan niet gebruik wilt maken van een verklaring van afstand. Als je een afstandsverklaring in je bedrijf gaat invoeren en niet weet waar je moet beginnen, staan wij klaar om je te helpen. Neem contact op met je accountmanager en dan zullen wij je bij de diverse stappen begeleiden.