Privacyverklaring

VIKING bookings (”VIKING”; ”wij”), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (”u”). Onze diensten bestaan uit het leveren of middels een gebruikerslicentie laten gebruiken van software waarmee onze klanten hun planning kunnen automatiseren (de “Diensten”). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.

VIKING acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.vikingbookings.com/, gerelateerde websites en Diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 22 februari 2019. 

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die VIKING aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende niet uitputtende lijst van (persoons)gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de Diensten en/of wettelijke verplichtingen;
 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de Diensten;
 • Communicatie tussen VIKING en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de hiervoor genoemde gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 24 maanden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens, verstrekt ten behoeve van een Dienst, zolang als wettelijke de verplichting tot het voeren van een administratie (7 jaar).

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen.
U heeft het recht op verbetering en/of aanvulling. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten.
U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of recht op beperking van de verwerking. Als niet langer wilt dat uw informatie gebruikt wordt of als u wilt dat minder informatie gebruikte wordt, dan kunt u dat aan ons doorgeven.
U heeft het recht op verwijdering/recht op vergetelheid. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. U kunt ons bereiken:

Viking Bookings
Zandvoortstraat 59

2586 VV Den Haag

Mailadres: info@vikingbookings.com

We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Gegevens delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Deze informatie wordt (uitsluitend) verstrekt aan de derde die ten behoeve van VIKING behulpzaam is bij het uitvoeren van de Dienst dan wel ondersteunende diensten verleend ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. Deze Persoonsgegevens mogen door deze derde uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de Dienst van VIKING. VIKING legt de afspraken die zij met deze derden maakt ten aanzien van de Persoonsgegevens contractueel vast.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Google Analytics

VIKING maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website en hoe effectief onze marketing campagnes zijn. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens en we hebben maatregelen genomen dat deze gegevens op een privacy vriendelijke manier worden verwerkt:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers
 • Je IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren
 • Het is Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies
 • De standaardinstelling om gegevens te delen met Google is uitgezet
 • Gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden.

Websites en Diensten van derden

Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen planning kunnen automatiseren. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun software. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun software verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de eigenaar is van de planning software. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.